Methodiek

Voor mij is in puzzelen met processen de meest essentiële factor: mensen laten nadenken over hun eigen werk. Op welke wijze dragen zij hun steentje bij in de keten, waarom doen ze dat op een bepaalde wijze, is het de meest optimale manier…

Daarom is het ook belangrijk ze te betrekken bij de procesinrichting en -vastlegging. Tegelijk wil je wat er wordt vastgelegd zoveel mogelijk beperken, een organisatie moet immers snel kunnen inspelen op veranderingen en ook het onderhoud tot een minimum beperken.

MASconsultancy werkt daarom bij voorkeur met de input/output methodiek. Daarin zijn de volgende onderdelen essentieel:

  • bedrijfsprocessenmodel
  • (afdelings)procesmodel
  • activiteitenoverzicht
  • outputbeschrijving
  • onderliggende databases (functies, formulieren, wetgeving, risico’s etc.)

Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En veel manieren om processen vast te leggen. MASconsultancy kan u natuurlijk ook helpen met (her)ontwerp en vastlegging in bestaande methodieken binnen uw organisatie.