Diensten

MEEDENKEN

sturing

 • hoe sluiten processen aan bij uw jaarplannen
 • aan welke knoppen moet u draaien om (bij) te sturen (monitoring)
 • hoe bepaalt u de procesindicatoren

inrichting

 • wat is de trigger om aan het werk te gaan (input)
 • wat moet er worden opgeleverd (output)
 • wat doet de klant/afnemer ermee (ketenperspectief)
 • welke hulpmiddelen zijn nodig (handboek, systeem, formulier etc.)
 • wie is waarvoor verantwoordelijk (rollen / verantwoordelijkheden / RACI)
 • aan welke eisen moet de output voldoen (wet / kwaliteit / tijd)
 • welke informatie komt er uit het proces (aansluiting bij informatiemanagement)
 • zijn er specifieke risico’s (aansluiting bij riskmanagement)

MEE VORMGEVEN

Op welke wijze leggen we processen vast. Dit is afhankelijk van uw wensen, de grootte en complexiteit van uw organisatie. Er kan gebruik gemaakt worden van een proces-vastleggingstool, waarbij er aansluiting is met de IT-procesarchitecturen. Soms is het voldoende om de documenten op te nemen in een sharepointomgeving of contentmanagementsysteem. Eén ding is belangrijk: er is altijd maar één waarheid. Niet meerdere versies op verschillende locaties.

MEE DOEN

Inzet van de medewerkers is een must. Het zelf nadenken over het eigen werk vergroot het draagvlak. Maar als beschikbare tijd een knelpunt is, maakt praktische hulp bij de vastlegging (gewoon meetypen) een vanzelfsprekend onderdeel van de opdracht uit.