Aanpak

Bij voorkeur werk ik vanuit een integrale benadering vanuit de business: op hoofdlijnen vaststellen welke producten en diensten afdelingen leveren (ook intern) en dan daaruit de bedrijfsprocessen destilleren. Zowel op strategisch/tactisch niveau als operationeel.
Er is niets ingewikkelds aan: met elkaar vaststellen wat lever ik aan wie en aan welke kwaliteitseisen moet dat voldoen, en wat hebben we ervoor nodig. Maar altijd vanuit het principe: hoe minder vastlegging hoe beter.

Stap 1

Met het management 1-op-1 interviews houden om producten en diensten op hoofdlijnen vast te stellen.

Stap 2

Globale uitwerking van de afdelingsprocessen en de verbindingen met voorliggende / opvolgende processen in een PDCA-procesmodel per afdeling.

Stap 3

Integrale workshop met management om de afdelingsmodellen vast te stellen en deze uit te werken in (c.q. laten aansluiten op) een procesarchitectuur.

Stap 4

Toetsing en aanscherping van de processen met en door medewerkers en een verdiepingsslag maken naar de activiteitenoverzichten.

Stap 5

In overleg met management bepalen voor welke producten en diensten het nodig is om een output-beschrijving te maken. Deze vervolgens met de medewerkers opstellen (bij voorkeur niet meer dan een A4-tje).

Stap 6

Zorgen voor een goede overdracht naar de organisatie: publiceren procesmodel en overige documenten ‘procesmanagement’, inrichting van een toetsgroep processen, schrijven van een beknopte handleiding ‘onderhoud & beheer’.