Processen

Bedrijfsprocessen beperken zich niet tot één afdeling, maar rijgen zich dwars door de organisatie aaneen. Toch zie je dat veel managers en hun medewerkers moeite hebben over hun eigen afdelingsgrenzen heen te kijken.

Ze denken bij processen aan iets dat altijd ingewikkeld is en veel tijd kost. Maar uiteindelijk gaat het vooral over het eigen werk en de plaats daarvan in de keten. Welke input zet iemand aan het werk en aan welke kwaliteit moet de output voldoen?

Vastlegging van processen moet geen keurslijf zijn, maar juist vrijheid van handelen bieden binnen kaders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.